Spring naar content

Schoolvertoningen 2022

Ieder jaar stelt het Brussels Short Film Festival kortfilmprogramma’s voor aan de scholen, speciaal samengesteld en aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. We nemen de leerlingen mee op een ontdekkingstocht doorheen verschillende stijlen en genres, en beloven diversiteit op vlak van thema’s, films en verteltechnieken.

Contact : school@bsff.be

Doelstellingen

  • Beelden leren observeren, analyseren en kritisch benaderen
  • Jongeren kennis laten maken met àndere films en filmmakers
  • Aanzetten tot creativiteit en verbeelding
  • Kennismaking met de verschillende filmtechnieken

 

Filmles

Na afloop van elke vertoning volgt een nabespreking onder leiding van een professional. Deze dynamische nabespreking heeft als doel om de jongeren te doen reflecteren over de gebruikte filmtechnieken en thema’s die aan bod komen in de kortfilms.

 

Lesmap

Wij stellen een lesmap ter beschikking met allerlei ideeën voor educatieve activiteiten, samengesteld in functie van de vertoonde films. Hiermee kan de leerkracht aan de slag met de klas, ter voorbereiding of ter nabespreking van de vertoning.

Info

Tarief : € 4,00 / leerling - gratis voor begeleiders

.[COMPLET] 

Agenda (elke vertoning duurt 2 uur)  :

8 - 12 jaar:

  • [VOLLEDIG] Dinsag 26 april, 9u30-11u30, Cinema Galeries
  • [VOLLEDIG] Vrijdag 29 april, 9u30-11u30, Cinema Galeries

12 - 15 jaar (tweetalig Nl/Fr):

  • [VOLLEDIG] Maandag 25 april, 14u-16u, Cinema Galeries

15 - 18 jaar (tweetalig Nl/Fr):

  • [VOLLEDIG] Dinsdag 26 april, 14u-16u, Cinema Galeries
  • [VOLLEDIG] Woensdag 27 april, 9u30-11u30, Cinema Galeries

Locatie : 

Cinema Galeries  : Koninginnegalerij 28 - 1000 Brussel

 

   Info & Reservaties

02/248 08 72 - school@bsff.be

Hors piste

Belangrijke covid-19 informatie

Eventuele wijzigingen in de gezondheidsvoorschriften zullen zorgvuldig worden nageleefd. Uiteraard zullen wij je hiervan op de hoogte houden.