Musical Date

MUSCIAL DATE 2

MUSICAL DATE 1

Met als doel twee artistieke werelden samen te brengen, bieden het Brussels Short Film Festival en « Sabam For Culture » tweemaal een beurs van 2.000 euro aan voor de muzikale compositie van een kortfilm.

Het principe is eenvoudig: uit de geselecteerde scenario's kiezen twee componisten elk hun favoriet project waarvoor ze de muziek zullen componeren.

Sabam FOR CULTURE-web

Verloop Wedstrijd

Op basis van een scenario zullen 5 producenten geselecteerd worden door een comité. Tijdens het Festival zullen deze een uur krijgen om hun scenario en hun visie toe te lichten aan de twee componisten.

Op het einde van deze ontmoetingen zal elke componist zijn favoriet scenario kiezen waarvoor hij vervolgens zal instaan voor de muzikale compositie. De producenten van de twee projecten zullen elk een beurs van 2000 euro krijgen, aangeboden door Sabam for Culture. De beurs zal overhandigd worden tijdens de slotceremonie op 6 mei 2018. Het geld heeft als doel om de kosten te dragen van compositie en opname.

 

Voorwaarden voor Deelname

Om te mogen deelnemen aan de wedstrijd moet het project ingediend worden door de producenten van de film en voldoen aan volgende criteria:

 • Het ingediende scenario moet een scenario zijn voor een fictie kortfilm niet langer dan 30 minuten.
 • Het scenario moet een origineel werk zijn.
 • Het scenario is idealiter opgesteld in het Engels (of Nederlands).
 • Het scenario moet gedeponeerd worden aan een collectieve organisatie voor auteursrechten.
 • Het thema van het scenario is vrij.
 • De wedstrijd is exclusief voorbehouden voor Belgische bewoners.
 • Het filmproject moet voldoen aan volgende numerieke voorwaarden:
  • 50% van het totaalbudget moet reeds verzameld zijn.
  • Er moet een financiering verzameld zijn van 15.000€ cash.
  • Het project moet zich in de fase van post-productie bevinden (de draaiperiode is beëindigd)

 

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten volgende documenten gestuurd worden naar workshorts@bsff.be, niet later dan 10 april:

 • Het scenario, - of een ruwe montage van de film, en een letter of intent voor de kortfilm in PDF.
 • Een letter of intent betreffende de muziek in PDF (NL-ENG of NL-FR of FR of ENG).
 • Een productienota die de vooruitgang van het project en komende ontwikkelingen weergeeft in PDF (NL-ENG of NL-FR of FR of ENG).
 • Een budgettair en financieel plan.
 • Een planning met betrekking tot de (post)productie.
 • De CVs van de regisseur en producent(en).
 • Een contract voor de overdracht van de rechten.
 • Elk nuttig document complementair aan het project.