Spring naar content

Algemene verkoopsvoorwaarden

Preambule

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "AVV") zijn van toepassing op de verkoop door het Brussels Short Film Festival van tickets voor speciale voorstellingen (Opening, Slotavond, Nacht van de Kortfilm) en van PASSES en accreditaties.

Ze kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in het kader van de goede organisatie van de activiteiten van het Brussels Short Film Festival.

De bevestiging van de reservering door de koper en de betaling van de tickets voor speciale voorstellingen, een PASS of een accreditatie impliceren zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AVV. De koper is ervan op de hoogte dat bij niet-naleving van deze voorwaarden hem/haar de toegang tot de zaal zonder schadevergoeding zal worden geweigerd.


Artikel 1 - TARIEVEN

De geldende tarieven zijn deze die vermeld staan op de website van het Brussels Short Film Festival, op het onlineticketsysteem Pierrot en aan de kassa van de partnerbioscopen.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De tickets voor speciale voorstellingen, PASSES en accreditaties worden echter gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van uw bevestiging van de bestelling.

Tickets voor speciale voorstellingen, PASSES en accreditaties worden pas gevalideerd na bevestiging van de gevraagde betaling.

Er worden geen kortingen verleend na betaling van de bestelling.

De prijzen zijn in euro, inclusief belastingen en inclusief de kosten voor het verwerken van de reservering.


Artikel 2 - TICKETVERKOOP

De onlineverkoop betreft de verkoop van vouchers voor speciale voorstellingen (Opening, Slotavond, Nacht van de Kortfilm); voor PASSES die toegang geven tot alle voorstellingen van het festival en, afhankelijk van het type PASS, tot de openings- en slotvoorstellingen; en voor accreditaties die voorbehouden zijn aan personen die aantonen professioneel actief te zijn in de bioscoopsector (technici, producenten, bioscoopuitbaters, enz. - niet-limitatieve lijst).

De verkoop van tickets voor speciale voorstellingen of PASSES is mogelijk:

  • Per voucher op de partnersite voor onlineticketverkoop https://pierrot.io/
  • Aan de balie van het Festival bij de partnerinstanties

De verkoop van accreditaties is mogelijk:

  • Aan de Info/PASS/Accreditatiestand van het festival

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden of in bijzondere bepalingen, kunnen betaalde tickets voor speciale voorstellingen, PASSES of accreditaties niet worden geannuleerd, uitgesteld, geruild of terugbetaald.

ONLINEVERKOOP

De prijs van PASSES, accreditaties en tickets voor speciale voorstellingen wordt vermeld in euro's, alle belastingen inbegrepen.

De bestelling van vouchers voor speciale voorstellingen, PASSES en accreditaties wordt pas definitief bevestigd na validatie van de betaling.

Vouchers die via de onlineticketingdienst worden gekocht, kunnen alleen worden betaald met een bankkaart van het Bancontact-, Visa- of Mastercard-netwerk.

De onlinebetaling is veilig. Alle informatie wordt beschermd en gecodeerd voordat ze naar het verwerkingscentrum wordt verzonden.

De informatie die de klant verstrekt bij het invoeren van zijn bankgegevens wordt gecodeerd om alle gevoelige gegevens tijdens de betaling zo goed mogelijk te beschermen. De onlinebetalingstransactie wordt uitgevoerd door het beveiligde betalingssysteem Mollie. Deze transactie wordt uitgevoerd via een beveiligd en gecodeerd SSL-systeem.

Zodra Mollie bevestigt dat de bestelling is gevalideerd, wordt uw kaart gedebiteerd.

Als er een probleem is met de betaling: controleer de geldigheid en de toegestane limiet van uw kaart.

Sommige banken vereisen een extra code voor online-aankopen, neem contact op met uw bank voor meer informatie.

De onlineverkoop van PASS-vouchers kan worden stopgezet volgens de beschikbaarheid van de plaatsen.

De onlineverkoop van vouchers voor speciale voorstellingen (openingsavond, Nacht van de Kortfilm, slotavond) wordt een uur voor het begin van de voorstelling gesloten.

Het Festival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de koper bij de bestelling (contactgegevens, e-mail, verkeerd kaartnummer...).

Validatie

De klant verklaart dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en zonder voorbehoud heeft aanvaard alvorens de bestelling af te ronden. De aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden, door het vakje "Ik aanvaard de algemene verkoopsvoorwaarden" aan te vinken, laat de klant toe de bestelling te valideren.

Er wordt een e-mail gestuurd waarin de aankoop van de PASS-voucher, accreditatie of speciale voorstelling voor het Festival wordt bevestigd. Deze e-mail dient als bewijs van aankoop. De klant wordt verzocht zijn mailbox te raadplegen en de bevestigingsmail op te slaan. Als u deze e-mail niet ontvangt, moet u uw spamfilter controleren. Als de bevestigingsmail nog steeds niet verschijnt, kan de klant contact opnemen met het Festival op het volgende e-mailadres: info@bsff.be

Elke gevalideerde bestelling maakt de verkoop definitief. Elke wijziging of annulering van de aankoop is onmogelijk.

De door het Brussels Short Film Festival geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties met de koper.

Levering

Eenmaal betaald, is de PASS-voucher, de accreditatievoucher of de voucher voor een speciale voorstelling toegankelijk op de Pierrot onlineticketingservice en wordt deze verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant ontvangt zijn vouchers rechtstreeks in zijn mailbox met het bericht ter bevestiging van de aankoop van zijn tickets.

 

Artikel 3 - BETALINGSWIJZEN

Voor de onlineverkoop, worden enkel de volgende betalingswijzen aanvaard:

Bancontact, Visa, Mastercard bij de onlineticketingdienst. De ticketingdienst maakt gebruik van een beveiligd betalingssysteem met betaalkaart en vertrouwelijke bankgegevens worden niet verzameld of bewaard door het Brussels Short Film Festival.


Artikel 4 - AFHALING VAN DE TICKETS VOOR EEN SPECIALE VOOSTELLING, PASS EN ACCREDITATIES IN RUIL VOOR DE VOUCHER

 

  1. De PASSES

De PASS-polsbandjes moeten door de koper worden afgehaald aan de info/PASS/Accreditatiestand op vertoon van de elektronische voucher ontvangen tijdens de reservering.

Deze vouchers worden bij de bevestiging van uw bestelling gevoegd en moeten worden aangeboden op een drager van goede kwaliteit waarop de streepjescode kan worden gelezen, of worden aangeboden via een smartphone met een voldoende resolutie tijdens de controle.

De uitgegeven PASS-voucher is eenmalig en kan niet worden teruggestuurd of geruild.

Deze voucher is niet persoonlijk en overdraagbaar, maar eenmaal ingewisseld voor een PASS-polsbandje wordt hij persoonlijk en niet overdraagbaar.

De PASS-houder moet zijn polsbandje gedurende het hele festival om zijn pols dragen.

Het Brussels Short Film Festival kan de toegang tot het evenement weigeren indien meerdere afdrukken, reproducties, kopieën of imitaties van een voucher in omloop zijn en de toegang tot het evenement reeds werd verleend aan de houder van één van de exemplaren van de voucher.

De PASS is alleen geldig voor de locaties, voorstellingen en data die erop vermeld staan.

  1. De tickets voor speciale voorstellingen

Het ticket voor de speciale voorstelling moet op vertoon van de voucher worden afgehaald bij de festivalbalie in de partnerlocatie waar de voorstelling plaatsvindt.

Een voucher kan slechts één keer worden gebruikt om een ticket op te halen, en alleen de eerste persoon die de voucher overhandigt kan er gebruik van maken.

Het is derhalve verboden het ticket op enigerlei wijze te reproduceren, te dupliceren, te vervalsen of voor dergelijke doeleinden beschikbaar te stellen.

  1. De accreditaties

De accreditatiebadges moeten door de koper op vertoon van de bij de reservering ontvangen elektronische voucher worden afgehaald bij de info/PASS/Accreditatiestand.

Deze vouchers worden bij de bevestiging van uw bestelling gevoegd en moeten worden aangeboden op een drager van goede kwaliteit waarop de streepjescode kan worden gelezen, of worden aangeboden via een smartphone met een voldoende resolutie tijdens de controle.

De voucher en de uitgereikte accreditatiebadge zijn uniek, persoonlijk en niet overdraagbaar. De accreditatie kan niet worden geretourneerd of geruild.
Ze is alleen geldig voor de plaatsen, voorstellingen en data die erop vermeld staan.

Een geldig officieel identiteitsbewijs kan worden gevraagd om de accreditatieaanvrager te identificeren.

 

Artikel 5 - WIJZIGING - AFGELASTING VAN EEN VOORSTELLING

Het Brussels Short Film Festival behoudt zich het recht voor om elke vertoning die niet kan doorgaan wegens onvoorziene omstandigheden of overmacht, zoals (maar niet beperkt tot) gezondheidscrisis, slecht weer, stakingen, brand, terroristische aanslag, oorlog, waterschade, enz. af te gelasten. In dat geval stelt het Brussels Short Film Festival een andere projectiedatum voor of, bij gebrek daaraan, de terugbetaling van de voucher.

In geval van wijziging van data of volledige afgelasting van het evenement, of bij elke andere beslissing van de organisator, kunnen de tickets naar keuze van de klant worden terugbetaald of verschoven naar een andere datum van hetzelfde evenement.

Indien een voorstelling wordt onderbroken en meer dan 1/3 van de sessie wordt afgelast, wordt het ticket aan de klant terugbetaald.

Indien in het kader van de PASS meer dan 50% van de voorstellingen van het Festival wordt afgelast, wordt de aankoopprijs van de PASS aan de klant terugbetaald.

De aanvraag tot terugbetaling of omruiling van het ticket moet worden gericht aan de ticketdienst van het Brussels Short Film Festival via e-mail aan: ticket@bsff.be

Volgens artikel VI.53 12° van het Wetboek van economisch recht (wet van 7 november 2013) valt ticketverkoop buiten de wetgeving inzake het herroepingsrecht. In geval van een verzoek om terugbetaling vindt er dus geen terugbetaling plaats, ongeacht de reden. De consument heeft niet het recht om van de aankoop af te zien.

 

Artikel 6 - TOEGANG TOT DE VOORSTELLING

De voorstelling begint op het tijdstip dat op het ticket staat aangegeven. De deuren van de zaal worden geopend zodra de zaal beschikbaar is en klaar om het publiek te ontvangen.

Vanaf het begin van de voorstelling mogen laatkomers de zaal niet meer in. Indien de klant in het bezit is van een ticket voor een speciale voorstelling, kan het ticket niet voor een andere vertoning worden gebruikt.

Afhankelijk van de wetgeving die op het moment van het evenement van kracht is, kan de toegang tot de zaal worden geweigerd als de houder van het ticket niet voldoet aan bepaalde verplichte voorwaarden. Bijvoorbeeld in het kader van gezondheidsmaatregelen: het overleggen van het CST, het verplicht dragen van een mondmasker, enz.

Draagbare telefoons en andere smartphones moeten worden uitgeschakeld tijdens de voorstelling.

 

Artikel 7 - INTELLECTUELE RECHTEN EN BEELDRECHTEN

Het Brussels Short Film Festival behoudt alle intellectuele rechten met betrekking tot de voorstelling. Behoudens uitzonderingen op het auteursrecht mag de koper op geen enkele wijze inbreuk maken op het auteursrecht van het Brussels Short Film Festival en/of dat van derden (regisseurs, acteurs en actrices, enz.).

Het is verboden de voorstelling te fotograferen, te filmen of op te nemen, in welke vorm dan ook.

Indien het Brussels Short Film Festival heeft voorzien dat de voorstelling zal worden gefilmd en/of gefotografeerd, kan het publiek mogelijk kort in beeld komen. Door de onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden en/of door de voorstelling bij te wonen, aanvaardt de koper en/of de persoon/personen voor wie hij/zij een ticket koopt dat zijn/haar beeld(en) mag/mogen worden gereproduceerd (zaalplan waarop met name het publiek is te zien) en geëxploiteerd, in welke vorm dan ook, door het Brussels Short Film Festival.

 

Artikel 8 - KLACHTEN - GESCHILLEN

Elke betwisting moet uiterlijk binnen 8 dagen na de voorstelling gebeuren per brief aan de maatschappelijke zetel: Un soir... Un Grain - Mauricelaan 1 - 1050 Elsene of per e-mail aan het adres: ticket@bsff.be

Met latere klachten kan geen rekening worden gehouden.

De verkoop van tickets door het Brussels Short Film Festival is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

 

Artikel 9 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij de aankoop van tickets voor evenementen via de onlineticketverkoopdienst Pierrot worden aan de klanten persoonsgegevens gevraagd zoals naam, voornaam en contactgegevens. Klanten zijn verplicht correcte en volledige informatie te verstrekken. Deze gegevens worden met name gebruikt om de tickets te ontvangen, maar ook om klanten desgewenst te informeren over nieuwe evenementen.

Deze gegevens worden doorgegeven aan de organisatoren om hen in staat te stellen de toegang van het publiek en eventuele geschillen te beheren en de klanten te informeren over wijzigingen of praktische informatie met betrekking tot hun evenement. Deze organisatoren verbinden zich er middels een schriftelijke overeenkomst toe deze gegevens niet aan derden door te geven.

Klanten kunnen te allen tijde verzoeken uit de database of mailinglijst te worden verwijderd. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen klanten toegang krijgen tot hun persoonsgegevens, deze wijzigen of zich verzetten tegen de verwerking ervan.  Daarvoor hoeven ze alleen maar contact op te nemen met vzw Un Soir... Un Grain.